česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Hartmanice - Busil - přírodní rezervace Poustka


Základní data


Přírodní rezervace Poustka o velikosti 6,7163 ha leží v pramenné oblasti pravostraného přítoku Pstružného potoka cca 0,5 km od samoty Busil.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Hartmanice
poloha: 49°10'50.4 N, 13°22'29.3 E   0 m n.m.
adresa: Hartmanice - Busil - přírodní rezervace Poustka, 342 01  Sušice
Přírodní rezervace Poustka
Přírodní rezervace Poustkazpět

Detail

Přírodní rezervace Poustka<br>
Přírodní rezervace Poustka

Přírodní rezervace je tvořena mokřadními nelesními a lesními biotopy. Nelesní charakter části lokality je důsledkem druhotného odlesnění, případně extenzivního hospodaření v minulosti. Tyto partie s roztroušenou stromovou a keřovou vegetací typu smrk, olše, bříza, vrba (pětimužná, ušatá, stříbřitá), jeřáb jsou lemovány lesními porosty trvale ovlivněnými vysokou hladinou spodní vody.

V převažujících podmáčených a rašelinných smrčinách, v okolí toku v západní části lokality, je to pak olšina, podmáčená smrčina a navazující zonální porosty ve východní a jižní části lokality odráží dlouhodobé působení člověka a vyznačují se ovlivněnou věkovou a druhovou skladbou. Jedná se víceméně o stejnověké porosty čistých smrčin s nedostatečným zastoupením bříz, jeřábu, s absencí jedle a buku. V porostech chybí střední patro a zmlazení se uplatňuje omezeně díky značnému zápoji.

V jádrové části přírodní rezervace se nachází rašelino - ostřicová louka na prameništi s výskytem chráněných druhů rostlin, z nichž patří k nejvýznamějším rosnatka okrouhlolistá, ostřice Davallova, ostřice Hartmanova, prstenec májový, na sušších místech prha arnika, v přechodových formách dřípatka horská a plavuň pučivá.

Pramen: Vysvětlující tabule Správy NP Šumava v rezervaci

zpět
 
 čtvrtek, 23. května 2024
 Svátek slaví Vladimír
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena