česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  
 
  Úvodní stránka » O projektu  » dokumentPoznej svého souseda

Projekt Poznej svého souseda, jehož řešiteli jsou Úhlava o.p.s. a Volkshochschule für den Landkreis Regen si kladl za úkol popsat a zanést do mapy vlastivědné, přírodovědné, historické a kulturní zajímavosti na území, kde působí Místní akční skupina Pošumaví. Jeho cílem bylo posílit znalosti o drobných pamětihodnostech kolem kterých denně chodíme a prakticky je nevnímáme. Zároveň si projekt klade za cíl upozornit na tyto zdánlivě bezvýznamné maličkosti i sousedy v nejbližším okolí, mezi které patří i naši přátelé v Bavorsku. Proč mluvíme o zdánlivých maličkostech ? Protože při práci na projektu jsme si uvědomili, kolik lidských osudů se skrývá za jednotlivými křížky a božími muky, kterými je naše krajina poseta. Každá z těchto drobných staveb, které jsou roztroušeny podél cest, by mohla vyprávět vlastní příběh, proč byla postavena. I jejich dnešní osudy jsou různé. Některé jsou zcela samozřejmě udržovány místními lidmi, kteří když o památku projevíte zájem, se s vámi dají do řeči a řeknou vám příběhy, které zatím nezachytily žádné brožury a informační letáky lákající turisty. Jiné naopak stojí mimo pozornost, chátrají a mizí. Připomínají tak mimoděk lidské osudy, se kterými jsou těsně spjaty.
V rámci projektu jsme se snažili zachytit i další zajímavosti nacházející se na našem území, které více vnímáme a které jsou propagovány například v rámci rozvoje cestovního ruchu nebo díky aktivitám místních podnikatelů a samospráv. Objevili jsme ale celou řadu hradů, jejich zřícenin, zámků a tvrzí, o jejichž existenci mají i místní rodáci, zejména mladších věkových kategorií, jen mlhavé tušení. Byli jsme v malých vsích na upravených návsích a přiznali si, že zde stojíme poprvé. Snažili jsme se fotograficky zachytit to, co jsme viděli. Byli jsme si vědomi, že neděláme turistického průvodce, ale dokumentovali jsme skutečný stav věcí. Fotografie byly vyhotovovány za každého počasí a bez dalšího přikrášlování, tak jak jsme situaci viděli v době naší návštěvy. U každého objektu jsou uvedeny souřadnice GPS, což v kombinaci s mapou ho okamžitě v identifikuje jak v terénu, tak i u počítače u domácího krbu.
Kromě těchto mlčenlivých pamětníků minulých dob jsme při svých cestách hovořili s celou řadou místních lidí. S rozvojem sofistikovaných informačních technologií ubývá paradoxně času na ústní předávání místních historek, které nenávratně mizí. V rozhovorech s celou řadou starostů, zastupitelů, kronikářů, místních patriotů a nadšenců, ale i novinářů se ukazuje, že venkov na své kořeny nezapomíná, ale současný stress a nedostatek času odsouvá tuto problematiku za možná zdánlivě naléhavější aktuální úkoly.
V rámci projektu nebylo samozřejmě možno z časových i finančních důvodů postihnout všechny objekty, které by si zaznamenání zasloužily. Přesto se podařilo shromáždit celou řadu údajů, které jsou cenné a zcela jistě budou sloužit k poznání regionální historie a současnosti jak místním obyvatelům, tak i návštěvníkům našeho pošumavského kraje. Předpokládáme, že jsme nikoliv na konci, ale na začátku celé řady dalších aktivit, které tento portál vyprovokuje. Tohoto výsledku bychom nedosáhli, nebýt celé řady externích spolupracovníků, kteří nám vesměs nezištně poskytovali své znalosti, a kteří jsou jmenovitě uvedeni v portálu u jednotlivých položek. Část informací jsme přebírali i z jiných veřejných zdrojů a i v tomto případě je uváděn pramen. Všem patří náš dík. Náš dík patří i partnerům z VHS Regen, kteří se podíleli na překladech části textů do německého jazyka. V rámci projektu tak byly naplněny všechny cíle, které byly naplánovány.
Poznali jsme, že celá řada těchto drobných památek je v tichosti udržována místními občany, chalupáři a dalšími obyčejnými lidmi bez velkých slov a podpůrných programů a projektů. I toto zjištění je přínosem tohoto projektu, že ne vše je jen o penězích, ale také o morálních závazcích vůči předkům, o udržení kulturní krajiny, o práci, o pokoře před dokonalostí přírody, prostě o tom, že lidské vztahy nemusí být vždy tak narušeny, jak je nám to mnohdy prezentováno.
Závěrem můžeme jen vyslovit přání, že tento projekt přispěje k poznání historie našeho regionu. Že pomůže mladší generaci najít v sobě zdravý patriotismus, starší generaci připomenout si místa, která možná v jejich životě hrají nějakou roli ať v dobrém či špatném smyslu, citovém i ekonomickém. Vám, kdo jste našimi sousedy, ať blízkými nebo i z větší vzdálenosti, by náš portál měl ukázat cestu k nám do Pošumaví, až třeba i potom, co si vyzkoušíte svoje znalosti ve slepé mapě.

 Ing. Ivo Šašek, CSc.
člen správní rady Úhlava o.p.s.
Ing. Helena Hnojská
manažerka projektu

 

 
 čtvrtek, 23. května 2024
 Svátek slaví Vladimír
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena