česky
nemecky
  Úvodní stránka     Nový kontakt   

    


Najeďte kurzorem myši na mapu, na které jsou vyznačeny katastry jednotlivých členských obcí Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. včetně jejich místních částí. Pokud kurzorem zastavíte na některém z těchto vyznačených katastrů, objeví se vám název obce nebo města. Kliknutím na tento katastr se vám v levé části obrazovky objeví kontakt nebo kontakty na kronikáře nebo amatérské regionální historiky, kteří v obci působí. Pokud zůstane pole v levé části pod fotografií obce prázdné, není v databázi žádný záznam. Ostatní historici a kronikáři, kteří jsou zaznamenáni v databázi a nepůsobí na území MAS Pošumaví, jsou uvedeni pod bodem Ostatní ČR. Kliknutím na červený bod se vám opět v levé části obrazovky otevře seznam. V případě, že se chcete podívat na historiky působící na bavorské straně hranice, klikněte na černý bod označený písmeny DE. V případě, že chcete do databáze zadat nové jméno, použijte zadávací formulář, který najdete v horní liště pod označením Nový kontakt.