česky
nemecky
  Úvodní stránka     Nový kontakt   
Milan Šimon
 e-mail:  simonides4@seznam.cz
 Zaměření:  Kronikář

Eva Zoubková
 Telefon:  376 512 331
 Zaměření:  Kronikář
 Působnost:  Horažďovice - Horažďovická Lhota

Ivana Štěrbová
 Telefon:  376 547 527
 e-mail:  sterbova@muhorazdovice.cz
 Zaměření:  Kronikář
 Působnost:  Horažďovice - Komušín


    


Najeďte kurzorem myši na mapu, na které jsou vyznačeny katastry jednotlivých členských obcí Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. včetně jejich místních částí. Pokud kurzorem zastavíte na některém z těchto vyznačených katastrů, objeví se vám název obce nebo města. Kliknutím na tento katastr se vám v levé části obrazovky objeví kontakt nebo kontakty na kronikáře nebo amatérské regionální historiky, kteří v obci působí. Pokud zůstane pole v levé části pod fotografií obce prázdné, není v databázi žádný záznam. Ostatní historici a kronikáři, kteří jsou zaznamenáni v databázi a nepůsobí na území MAS Pošumaví, jsou uvedeni pod bodem Ostatní ČR. Kliknutím na červený bod se vám opět v levé části obrazovky otevře seznam. V případě, že se chcete podívat na historiky působící na bavorské straně hranice, klikněte na černý bod označený písmeny DE. V případě, že chcete do databáze zadat nové jméno, použijte zadávací formulář, který najdete v horní liště pod označením Nový kontakt.