česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Kolinec - zámek


Základní data


První písemná zmínka o Kolinci pochází z roku 1290. Na místě dnešní školy se nacházelo dřevěné panské sídlo.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Kolinec
poloha: 49°17'57.8 N, 13°26'28.1 E   545 m n.m.
adresa: Kolince, 341 42  Kolinec
Zámek
Zámekzpět

Detail

Zámek<br>
Zámek

Změna dřevěné stavby na kamenný renesanční zámek je doložena po roce 1565, kdy tvrz přestavěl Václav Vintíř z Vlčkovic. Za jeho vlády se Kolinec stává centrem rozsáhlého panství. Z této doby se zachovaly pouze klenuté místnosti v přízemí objektu.

Po roce 1580 je zámek rozdělen mezi syny Václava Vintíře a další roky jsou pro panství dobou stagnace a úpadku vrcholícího pobělohorskou dobou. Typické je velmi časté střídání majitelů panství a tím i zámku.

Po roce 1666 byl vyhořelý a zpustlý zámek za Kateřiny Eleonory z Klenové přestavěn a celé panství bylo rozšířeno. Kolinec zažívá na konci 17. a během 18. století rozkvět. Městečku jsou potvrzena a rozšířena práva a privilegia. Dochází k barokní přestavbě kostela.

Roku 1815 koupil městečko i zámek Karel Pötting, který stávající zámek nechal empírově přestavět a byl zřízen anglický zámecký park. Jeho podoby doznaly velkých změn, ale i dnes je základ parku patrný včetně členění s přechodem na hospodářský les a zemědělsky využívanou krajinu. Roku 1838 přechází panství do rukou hrabat Taaffe. Zámek je centrem velkostatku se sýrárnou, pivovarem a lihovarem. Park je rozšiřován včetně zavedení chovu daňků. V majetku rodu Taaffe zůstává zámek do roku 1920, kdy po pozemkové reformě kupuje zámek kolinecká obec pro zřízení měšťanské školy za 100 000 korun.

Budova empírového zámku byla přestavěna do dnešní podoby pro potřeby základní školy v letech 1967 až 1969. Dnes v objektu sídlí základní škola, mateřská škola, školní jídelna a muzejní expozice věnovaná historii Kolince a okolí. Objekt byl doplněn výstavbou tělocvičny v roce 1994. Hospodářské budovy a budova bývalého lihovaru jsou dnes v majetku ZKD Sušice a jsou využívány jako sklad ovoce a zeleniny. Zámecký park je využíván v letních měsících pro pořádání kulturních akcí. 

Pramen: vysvětlující tabule na škole
zpět

Příběhy


Kolinecké školství má dlouhou a bohatou tradici. Již v 17. století existovala škola vyučující čtení, psaní a počtům. Žáci učí od takzvaných abecedářů, kteří byli absolventy vyšších škol. Absolventi kolinecké školy pokračovali ve studiu na latinských městských školách.

Jedny z nejstarších zpráv o škole v Kolinci pocházejí ze školní pamětní knihy z roku 1790. Tehdy se ve dvoutřídní kolinecké škole kromě obvyklých předmětů vyučovalo náboženství, výklad evangelia a ruční práce. Vyučování probíhalo od října do dubna a na závěr školního roku se konala zkouška, které byli přítomni rodiče.

Výrazný vývoj zaznamenala škola ve druhé polovině 19. století, kdy je nutno reagovat na stále se zvyšující počet žáků. V roce 1876 byla dvoutřídní rozšířena na tři, v roce 1888 na čtyři a v roce 1891 na pět tříd. Po otevření trojtřídky započalo vyučování ručních prací děvčata a počátkem devadesátých let začala výuka německého jazyka jako nepovinného předmětu. Nárůst žactva vedl k rozhodnutí o výstavbě škol v Jindřichovicích a Malonicích. Roku 1897 došlo k přestavbě budovy na školu s učebnami pro pět tříd. Budova školy se nacházela v budově dnešní knihovny.

Výrazný pokrok znamenal rok 1905, kdy byl vydán nový řád pro školy obecné a měšťanské. V Kolinci byla na základě usnesení školské rady a povolení ministerstva školství zřízena měšťanská škola. Od roku 1920 sídlí škola v budově zámku a nevyhovující prostory byly upraveny na učebny v roce 1923. Vedle obou typů škol byla v budově zřízena také pokračovací škola pro učně a tovaryše, která se stala pozdější živnostenskou školou a byla zrušena ve 30. letech. V té době se vyučovalo 7 měsíců v roce. Vzhledem k nadměrnému počtu tříd na základní a měsťanské škole, kdy školu navštěvovalo 469 žáků, musela být pronajímána k výuce i budova čp. 2 v Kolinci. Druhá světová válka znamenala pro školu mnohá omezení, včetně omezování výuky.  

V roce 1948 byla budova školy přestavěna a provedena údržba. Po řadě změn od roku 1960 existuje v Kolincu základní devítiletá škola. Stav budovy byl již neudržitelný a bylo rozhodnuto o úplné přestavbě, která proběhla v letech 1967 - 1969. Podobu po přestavbě si škola zachovala dodnes. Na kolinecké škole v různých dobách působila řada významných pedagogů. Mezi jinými regionální spisovatelé a historici Miroslav Hrdlička, František Mára a řada dalších, kteří si zaslouží vďek svých žáků. Kolinecká škola měla a rozvíjela hudební tradici. Mezi žáky školy patří významní hudebníci své doby Jan Král, Josef Emanuel Moravec, Libuše Márová a další.

Pramen: vysvětlující tabule na budově školy

zpět
 
 pátek, 12. července 2024
 Svátek slaví Bořek
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena