česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

(
Bolešiny - Slavošovice - pamětní deska padlým

Pamětní Pamětní deska padlým v I. světové válce na kapličce ve Slavošovicích

)
Bolešiny - Slavošovice - pamětní deska padlým
(
Budětice - pamětní deska Josefu Jungmannovi

Pamětní Pamětní deska Josefu Jungmannovi v Buděticích

)
Budětice - pamětní deska Josefu Jungmannovi
(
Chudenice - pamětní deska Jaroslavu Kvapilovi

Pamětní Pamětní deska Jaroslavu Kvapilovi na zámku v Chudenicích.

)
Chudenice - pamětní deska Jaroslavu Kvapilovi
(
Chudenice - pamětní deska Václavu Rubeškovi

Pamětní Pamětní deska MUDr. Václavu Rubeškovi primáři gynekologie a univerzitnímu profesoru v Praze, který se 4. února 1854 v Chudenicích narodil.

)
Chudenice - pamětní deska Václavu Rubeškovi
(
Dolany - Řakom - pamětní deska Františku Piťhovi

Pamětní Pamětní deska profesoru MUDr. Františku Piťhovi v Řakomi

)
Dolany - Řakom - pamětní deska Františku Piťhovi
(
Černíkov - pamětní deska Stanislavu Blumenstenglovi

Pamětní Pamětní deska legionáři Stanislavu Blumenstenglovi.

)
Černíkov - pamětní deska Stanislavu Blumenstenglovi
(
Hartmanice - Dobrá Voda - pamětní deska Šimonu Adlerovi

Pamětní Pamětní deska PhDr. Šimonu Adlerovi na muzeu v Dobré Vodě.

)
Hartmanice - Dobrá Voda - pamětní deska Šimonu Adlerovi
(
Hejná - pamětní deska Josefu Vaněčkovi

Pamětní deska Josefu Vaněčkovi dlouholetému řídicímu učiteli na budově bývalé školy v Hejné.

)
Hejná - pamětní deska Josefu Vaněčkovi
(
Horažďovice - pamětní deska Karlu Němcovi

Pamětní deska historika Karla Němce v Horažďovicích od Jana Prádlera.

)
Horažďovice - pamětní deska Karlu Němcovi
(
Horažďovice - pamětní deska na místě zbořené synagogy v Horažďovicích

Pamětní deska je umístěna od roku 2005 v Prácheňské ulici v Horažďovicích.

)
Horažďovice - pamětní deska na místě zbořené synagogy v Horažďovicích
(
Horažďovice - pamětní deska Tomáši Gariggue Masarykovi

Pamětní deska na Mírovém náměstí v Horažďovicích na návštěvu TGM.

)
Horažďovice - pamětní deska Tomáši Gariggue Masarykovi
(
Horažďovice - pamětní deska Štěpánu Karlu Vydrovi

Pamětní deska zakladateli a prvnímu řediteli horažďovického muzea učiteli Štěpánu Karlu Vydrovi.

)
Horažďovice - pamětní deska Štěpánu Karlu Vydrovi
(
Hrádek u Sušice - pamětní deska Františku Pravdovi

Pamětní deska Františku Pravdovi v Hrádku na budově bývalé školy, dnes pošty. Jeho jméno nese i místní knihovna a na zámku má otevřeno muzeum.

)
Hrádek u Sušice - pamětní deska Františku Pravdovi
(
Klatovy - Habartice - pamětní deska Rudolfu Weisfeitovi

Pamětní Pamětní deska děkanu Rudolfu Weisfeitovi na kostele v Habarticích

)
Klatovy - Habartice - pamětní deska Rudolfu Weisfeitovi
(
Klatovy - pamětní deska Aloisu Maškovi

Pamětní Pamětní deska MUDr. Aloisu Maškovi ve Vídeňské ulici v Klatovech

)
Klatovy - pamětní deska Aloisu Maškovi
(
Klatovy - pamětní deska Antonínu Randovi

Pamětní Deska univerzitnímu profesoru JUDr. Antonínu rytíři Randovi na budově Obchodní akademie v Klatovech.

)
Klatovy - pamětní deska Antonínu Randovi
(
Klatovy - pamětní deska Eduardu Formánkovi

Pamětní deska byla odhalena 27. srpna 1905 v bývalé Říšské ulici. Byla pořízena nákladem prostějovského přírodovědného klubu, který k tomuto účelu věnoval tzv. Formánkův fond, který doplnil ze svého na 400 K, a požádal akademický spolek Úhlava v Klatovech o zorganizování slavnosti.

)
Klatovy - pamětní deska Eduardu Formánkovi
(
Klatovy - pamětní deska Františku Machníkovi

František Machník byl ředitelem zemědělské školy v Klatovech, ministrem národní obrany, poslancem Národního shromáždění a publicistou.Trvale se zapsal nejen do historie školy, ale i města Klatovy.

)
Klatovy - pamětní deska Františku Machníkovi
(
Klatovy - pamětní deska Janu Ludevítu Procházkovi

Pamětní Pamětní deska Janu Ludevítu Procházkovi na jeho rodném domě v Krameriově ulici čp. 178 v Klatovech.

)
Klatovy - pamětní deska Janu Ludevítu Procházkovi
(
Klatovy - pamětní deska Jaroslavu Vrchlickému

Pamětní Pamětní deska Jaroslavu Vrchlickému, který studoval a maturoval na gymnáziu v Klatovech.

)
Klatovy - pamětní deska Jaroslavu Vrchlickému
(
Klatovy - pamětní deska Josefu Kličkovi

Pamětní Pamětní deska Josefu Kličkovi v Randově ulici v Klatovech.

)
Klatovy - pamětní deska Josefu Kličkovi
(
Klatovy - pamětní deska Karlu Boleslavovi Štorchovi

Karel Boleslav Štorch byl český obrozenecký spisovatel a novinář. Publikoval i pod pseudonymem Čáp - Klatovský.

)
Klatovy - pamětní deska Karlu Boleslavovi Štorchovi
(
Klatovy - pamětní deska Kateřině Kolářové

Deska Pamětní deska na rodném domě Kateřiny Kolářové, první manželky Bedřicha Smetany.

)
Klatovy - pamětní deska Kateřině Kolářové
(
Klatovy - pamětní deska Leopoldu Eugenovi Měchurovi

Pamětní Pamětní deska hudebnímu skladateli Leopoldu Eugenovi Měchurovi v Křížové ulici v Klatovech.

)
Klatovy - pamětní deska Leopoldu Eugenovi Měchurovi
(
Klatovy - pamětní deska osvobození Československa sovětskou armádou

Pamětní deska na radnici v Klatovech k osvobození Československa Rudou armádou od Miroslava Pangráce.

)
Klatovy - pamětní deska osvobození Československa sovětskou armádou
(
Klatovy - pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou

Replika původní desky Otokara Waltera od Břetislava Holakovského na radnici v Klatovech.

)
Klatovy - pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
(
Klatovy - pamětní deska sovětské okupace

Bronzová pamětní deska z roku 2006 připomínající sovětskou okupaci Československa po roce 1968.

)
Klatovy - pamětní deska sovětské okupace
(
Klatovy - pamětní deska Václavu Matěji Krameriovi

Mezi nejvýznamnější klatovské rodáky patří bezpochyby významný český novinář, spisovatel a nakladatel Václav Matěj Kramerius.

)
Klatovy - pamětní deska Václavu Matěji Krameriovi
(
Klatovy - Tajanov - pamětní deska Janu Sedlákovi

Pamětní Pamětní deska na rodném domě ThDr. Jana Sedláka, světícího biskupa pražského.

)
Klatovy - Tajanov - pamětní deska Janu Sedlákovi
(
Kout na Šumavě - pamětní deska Františku Šambergerovi

Pamětní Pamětní deska univerzitnímu profesoru MUDr. Františku Šambergerovi, rodáku z Kouta na Šumavě. Deska byla odhalena 25.6.1972.

)
Kout na Šumavě - pamětní deska Františku Šambergerovi
(
Myslív - pamětní deska Ladislavu Stehlíkovi

Pamětní Pamětní deska Ladislavu Stehlíkovi na budově bývalé staré školy, kde dnes sídlí obecní úřad.

)
Myslív - pamětní deska Ladislavu Stehlíkovi
(
Nezamyslice - pamětní deska Karlu Klostermannovi

Pamětní deska Karlu Klostermannovi

)
Nezamyslice - pamětní deska Karlu Klostermannovi
(
Plánice - pamětní deska Vladimíru Helfertovi

Pamětní Pamětní deska hudebnímu vědci a universitnímu profesorovi Vladimíru Helfertovi.

)
Plánice - pamětní deska Vladimíru Helfertovi
(
Pocinovice - pamětní deska Bedřichu Kalivodovi

Pamětní Pamětní deska řídícímu učiteli Bedřichu Kalivodovi popravenému nacisty 29.6.1942.

)
Pocinovice - pamětní deska Bedřichu Kalivodovi
(
Poleň - pamětní deska Karlu Hostašovi

Pamětní Pamětní deska na rodném domě Dr. Karla Hostaše v Poleni.

)
Poleň - pamětní deska Karlu Hostašovi
(
Sušice - pamětní deska Františku Ferdovi

Pamětní deska páteru Františku Ferdovi na kostele sv. Felixe v Sušici.

)
Sušice - pamětní deska Františku Ferdovi
(
Sušice - pamětní deska Františku Stupkovi

Pamětní deska houslistovi a dirigentu Františku Stupkovi v Sušici na náměstí.

)
Sušice - pamětní deska Františku Stupkovi
(
Sušice - pamětní deska Miloši Seifertovi

Miloš Seifert je považován za zakladatele československého woodcrafterského hnutí. Woodcraft je slovo pocházející z americké angličtiny a je úzce spojen se zálesáckou tradicí osídlování východního pobřeží Ameriky. Proto se také pro tento výraz používá překlad „zálesácká dovednost“. V češtině však představuje toto slovo jednoznačný terminus technicus pro výchovné hnutí, jehož vznik inicioval Ernest Thompson Seton – malíř, přírodovědec a spisovatel. Ten v létě r. 1902 použil woodcrafterské prvky v motivačním programu (systém orlích per), kterým zaujal skupinu chlapců, která považovala jím zakoupené pozemky za své teritorium.

)
Sušice - pamětní deska Miloši Seifertovi
(
Sušice - pamětní deska Vojtěchu Scheinostovi

Pamětní deska Vojtěcha Scheinosta je umístěna na domě čp. 6 na náměstí a připomíná zakladatele sušického sirkařství.

)
Sušice - pamětní deska Vojtěchu Scheinostovi
(
Sušice - Velká Chmelná - pamětní deska padlým ve světové válce

Pamětní deska padlým v I. světové válce na zdi kaple ve Velké Chmelné.

)
Sušice - Velká Chmelná - pamětní deska padlým ve světové válce
(
Týnec - Josef Hais Týnecký

Domek Domek, kde žil a pracoval Josef Hais Týnecký. Josef Hais se narodil v Klatovech a po rozchodu rodičů ho v Týnci u Klatov vychovávala babička, a proto má umělecký přívlastek Týnecký.

)
Týnec - Josef Hais Týnecký
(
Velký Bor - Jetenovice - pamětní deska padlým

Pamětní Pamětní desky padlým v první světové válce na kapličce v Jetenovicích.

)
Velký Bor - Jetenovice - pamětní deska padlým
(
Švihov - pamětní deska Antonínu Špeldovi

Pamětní Pamětní deska na radnici ve Švihově profesoru RNDr. Antonínu Špeldovi DrSc. významnému pedagogovi, vědeckému a výzkumnému pracovníkovi.

)
Švihov - pamětní deska Antonínu Špeldovi
(
Žihobce - pamětní deska Františku Procházkovi

Pamětní deska zasloužielému řediteli školy v Žihobcích Františku Procházkovi na zdi zámku.

)
Žihobce - pamětní deska Františku Procházkovi
(
Žihobce - pamětní deska Karlu Orltovi

Pamětní deska řediteli měšťanské školy Karlu Orltovi v areálu zámku v Žihobcích.

)
Žihobce - pamětní deska Karlu Orltovi
(
Žihobce - pamětní deska Karlu Rostislavu Novému

Pamětní deska plukovníku Karlu Rostislavu Novému v zámeckém parku v Žihobcích.

)
Žihobce - pamětní deska Karlu Rostislavu Novému


 
 středa, 12. června 2024
 Svátek slaví Antonie
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena