česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

(
Budětice - přírodní park Buděticko

Přírodní Přírodní park byl vyhlášen v roce 1994 bývalým Okresním úřadem Klatovy. Park se rozkládá na rozloze 4 400 ha v Bavorovské vrchovině Šumavského podhůří v okrsku Budětická vrchovina.

)
Budětice - přírodní park Buděticko
(
Budětice - přírodní rezervace Čepičná

Přírodní Ve zvlněné krajině kolem řeky Otavy, se asi 1km od majestátné zříceniny středověkého hradu Rabí nachází na ploše 178 ha jedno z největších chráněných území v Klatovském regionu.

)
Budětice - přírodní rezervace Čepičná
(
Chudenice - Chudenická bažantnice

Bažantnice Přírodní památka od roku 1933 (15,5 ha), bývalá bažantnice s asi 150 let starým smíšeným porostem a s cennými exempláři javorů - klenů, modřínů a 400 let starými duby. Zdroj: Chráněná území Klatovska

)
Chudenice - Chudenická bažantnice
(
Chudenice - Slatina - přírodní rezervace Bělýšov

Z Přírodní rezervace se rozkládá na vrcholu a jihovýchodním svahu kopce Bělýšov poblíž obce Slatina na Chudenicku.

)
Chudenice - Slatina - přírodní rezervace Bělýšov
(
Dolany - Malechov - přírodní rezervace Běleč

Běleč Přírodní rezervace Běleč leží západně od města Švihov. Vlastní chráněné území o velikosti 9,5 ha se rozkládá v horní části jihovýchodního svahu vrchu Běleč, vysokého 711 m n.m.

)
Dolany - Malechov - přírodní rezervace Běleč
(
Čachrov - Zhůří - přírodní rezervace Zhůřská hnízdiště

Zhůřská Přírodní rezervace v okolí bývalé vesnice Zhůří.

)
Čachrov - Zhůří - přírodní rezervace Zhůřská hnízdiště
(
Hartmanice - Busil - přírodní rezervace Poustka

Přírodní Přírodní rezervace Poustka o velikosti 6,7163 ha leží v pramenné oblasti pravostraného přítoku Pstružného potoka cca 0,5 km od samoty Busil.

)
Hartmanice - Busil - přírodní rezervace Poustka
(
Hartmanice - Kochánov - přírodní park

Přírodní Území přírodního parku soustřeďuje ve svých hranicích všechny rozsáhlé lesní celky v prostoru Javorná - Čachrov - až k Otavě, od Nového Městečka k Červeným Dvorcům.

)
Hartmanice - Kochánov - přírodní park
(
Hartmanice - Stará Huť - přírodní rezervace Zhůřská pláň

Zhůřská Přírodní rezervace u silnice mezi Keply a bývalou Starou Hutí.

)
Hartmanice - Stará Huť - přírodní rezervace Zhůřská pláň
(
Hejná - přírodní rezervace Pučanka

Leží na stejnojmenném vápencovém vrchu jihozápadně od obce Hejná na výměře 24,7 ha a zaujímá především zalesněný hřbet vrchu PUČANKA a jeho strmé svahy. Zalesněný hřbet pokrývají zbytky vápnomilné bučiny s převahou buku a výskytem teplomilné a hájové květeny. zdroj: Chráněná území Klatovska

)
Hejná - přírodní rezervace Pučanka
Horažďovice - Svaté Pole - přírodní rezervace
(
Hrádek u Sušice - Odolenov - Jalovcová stráň

Významný krajinný prvek Jalovcová stráň Odolenov byl vyhlášen Městským úřadem Sušice, odborem životního prostředí v říjnu 2011.

)
Hrádek u Sušice - Odolenov - Jalovcová stráň
(
Hrádek u Sušice - Zbynice - přírodní rezervace Zbynické rybníky

Zbynické Přírodní rezervace leží v údolí pod obcí Zbynice na Sušicku.

)
Hrádek u Sušice - Zbynice - přírodní rezervace Zbynické rybníky
(
Klatovy - Habartice - Jelení vrch

Jelení Rozprostírá se ve zvlněné krajině Plánicka, asi 2 km od obce Habartice na rozloze 11 ha.

)
Klatovy - Habartice - Jelení vrch
(
Klatovy - Tupadly - Tupadelské skály

Tupadelské V lese u vsi Tupadly, se nachází jedinečná přírodní památka Tupadelské skály o rozloze 0,40 ha. Vrcholová část buližníkového kamýku, vodní a větrnou erozí vy preparovaná do bizardní skupiny skal. Zdroj: Chráněná území v okresu Klatovy

)
Klatovy - Tupadly - Tupadelské skály
(
Měčín - Petrovice - Bejkovna

Kruštík Lokalita se nalézá jihozápadně od Petrovic u Měčína a leží na rozloze 0,9 ha v Bolešinské kotlině. Je fragmentem bývalých obecních pastvin s prameništěm a slatiništěm. Můžeme zde obdivovat chráněné a stále mizející mokřadní rostlinné druhy, např. orchidej kruštík bahenní. zdroj: Chráněná území Klatovska

)
Měčín - Petrovice - Bejkovna
(
Myslív - Loužná - přírodní rezervace V Morávkách

Přírodní Botaniky a entomology velmi ceněná lokalita leží asi 1km od obce Loužná, vpravo od silnice ve směru do Pačejova. Zdroj: Chráněná území Klatovska

)
Myslív - Loužná - přírodní rezervace V Morávkách
(
Nehodív - Dolejší dráhy

Dolejší Území se nachází poblíž obce Nehodív, u silnice na Štipoklasy v Plánické vrchovině na ploše 4,4 ha. Pramenné vývěry vytvářejí podmínky pro vznik mokřadních společenstev. Střídají se zde vlhké a podmáčené louky s olšinou, mezofilními trávníky a kamenným mořem. zdroj: Chráněná území Klatovska

)
Nehodív - Dolejší dráhy
(
Němčice u Kdyně - přírodní rezervace Herštýn

Přírodní Rezervace se nachází na kopci kolem zříceniny hradu Nový Herštejn.

)
Němčice u Kdyně - přírodní rezervace Herštýn
(
Plánice - Lovčice - přírodní památka Velký kámen

Velký Zvláště chráněné území Velký kámen se rozkládá na západně orientovaném svahu poblíž obce Bližanovy na Plánicku. Statut přírodní památky má cíl ochránit zbytky přirozených bučin na rozloze něco málo přes 1 ha. Jedná se o členitý skalní útvar,dlouhý asi 60 km,s šířkou kolem 30 m.

)
Plánice - Lovčice - přírodní památka Velký kámen
(
Plánice - přírodní park Plánický hřeben

Plánický Převážná část parku je pokryta lesy. Kromě lesů, nejlépe zachovalých v ZCHÚ Jelení vrch a Velký Kámen, jsou pro tento park význačným krajinným prvkem balvanité pastviny a louky, na kterých se vyskytuje řada chráněných rostlin. Zdroj: Přírodní památky Klatovska, Naturis o.s., 2005

)
Plánice - přírodní park Plánický hřeben
(
Pocinovice - Orlovice - Jezvinec

Jezvinec Chráněné území se nachází v katastrálním území Orlovice, v nadmořské výšce 660 - 736 m, jeho výměra činí 11 ha.

)
Pocinovice - Orlovice - Jezvinec
(
Soběšice - přírodní rezervace Na Volešku

Přírodní Patří k nejcennějších nivním loukám v okolí Novosedelského potoka asi 2 km jihozápadně od obce Soběšice. Na ploše 5,22 ha jsou především vzácné druhy orchidejovitých rostlin, např. kruštík bahenní, prstenec Fuchsův. Zdroj: Chráněná území Klatovska

)
Soběšice - přírodní rezervace Na Volešku
(
Strašín - přírodní památka Mrázové srázy

Nachází se v drsné a romantické krajině Strašínska nedaleko osady Lazny, pod vrchem Krahulčice na ploše 1,86 ha. Za zhlédnutí stojí kamenné moře, které je směrem po svahu vějířovitě uspořádáno do kamenných proudů.Území je zajímavé především geologicky. zdroj: Chráněná území Klatovska

)
Strašín - přírodní památka Mrázové srázy
(
Strašín - přírodní památka Strašínská jeskyně

Strašínská Jedna z mála přirozených jeskyní na Klatovsku se nachází poblíž obce Strašín, v těsné blízkosti silnice Rozsedly-Strašín na ploše 0,5 ha.

)
Strašín - přírodní památka Strašínská jeskyně
(
Týnec - Loreta

Vápencový Bývalý vápencový důl je jedním z nejvýznamnějších zimovišť netopýru v západních Čechách. Velice cenný je lesní lem s jižní expozicí s výskytem chráněných druhů flóry. zdroj: Chráněná úzení v okresu Klatovy

)
Týnec - Loreta
Úboč - Netřebské tisy
(
Velhartice - přírodní rezervace Borek

Velhartice Na dohled od majestátních zřícenin se na kamenitých svazích vrchu Borek, rozkládá přírodní rezervace Borek u Velhartic o velikosti 38 ha. Území je chráněno především z důvodu ochrany reliktních borů na výchozech křemenců s původní borovice lesní. Řídce zde hnízdí lesní druhy pěvců. zdroj: Chráněná území Klatovska

)
Velhartice - přírodní rezervace Borek
(
Velké Hydčice - přírodní rezervace Prácheň

Přírodní Zbytek přirozených převážně listnatých porostů teplomilného charakteru na strmém svahu pod zříceninou někdejšího župního hradu. Nachází se zde řada chráněných a ohrožených rostlin, např. lilie zlatohlávek.

)
Velké Hydčice - přírodní rezervace Prácheň
(
Švihov - Kokšín - přírodní památka Stará Úhlava

Stará Území leží mezi kokšínským hrádkem a řekou Úhlavou.

)
Švihov - Kokšín - přírodní památka Stará Úhlava
(
Švihov - Stropčice - Loupensko - přírodní památka

Loupensko Přírodní památka Loupensko s buližníkovým skalním hřebenem a pozůstatky pravěkých hrobů.

)
Švihov - Stropčice - Loupensko - přírodní památka


 
 čtvrtek, 23. května 2024
 Svátek slaví Vladimír
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena