česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Horažďovice - Svaté Pole - přírodní rezervace


Základní data


Lokalita s nejpočetnější populací vstavače kukačky (Orchis morio) v Plzeňském kraji.Rezervace se nachází na východním okraji vsi Svaté Pole na západně orientovaném svahu nazývaném "Na vrchu".

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Horažďovice
poloha: 49°18'14.1 N, 13°43'6.17 E   0 m n.m.
adresa: Horažďovice - Svaté Pole, 341 01  Horažďovicezpět

Detail

Podloží je převážně tvořeno pararulami, v jižní části krystalickými vápenci. Jádrem území jsou mezofytní louky typu ovsíkových luk a širokolistých suchých trávníků, které za svou druhovou pestrost vděčí i tomu, že se nikdy nehospodařilo intenzivně. Kromě zvláště chráněného vstavače kukačky se zde vzácně vyskytují i vratička měsíční (Botrychium lunaria), ovsíček obecný (Aira caryophyllea) nebo lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Území je nadále extenzivně obhospodařováno soukromými vlastníky pozemků.

Pramen: Pivoňková L., Sýkora R., Maloplošná zvláště chráněná území Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, 2009.


Chráněné území o výměře 3,5, ha se rozkládá na západně orientovaném svahu vrchu Na Vrchu (Slavník) a na svahu nižšího, jižněji ležícího vrchu Radlín v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic. Nadmořská výška činí 480 - 518 m n.m.

Předmětem ochrany jsou zachovalé mezofytní louky s bohatým výskytem vstavače kukačky (Orchis morio). Podloží svahu Na Vrchu tvoří moldanubické biotitické žuly, podloží kolem vrchu Radlín je budováno krystalickými vápenci.V území převažují druhově velmi pestré, extenzivně obhospodařované ovsíkové louky, kde zjara rozkvétá nejbohatší populace vstavače kukačky na Horažďovicku.

Z dalších rostlin zde najdeme kostřavu červenou (Festuca rubra), tomku vonnou (Anthoxanthum odoratum), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), máchelku srsnatou (Leontodon hispisdus), jahodník trávicí (Fragaria viridis), chrastavec rolní (Knautia arvensis) aj. Roste zde i chráněná vratička měsíční (Botrychium lunaria). V jihovýchodní části území se vyskytují širokolisté trávníky s ovsířem pýřitým (Avenula pubescens), smělkem jehlancovitým (Koeleria pyramidata), chrpou čekánkem (Centaurea scabiosa), čičorkou pestrou (Securigata varia) a úročníkem bolhojem (Anthyllis vulneraria).

V severní časti se na žulovém podkladu vyvinuly acidofilní trávníky mělkých půd s výskytem ovsíčku obecného (Aira caryophyllea). V podrostu náletových dřevin roste lilie zlatohlavá (Lilium martagon)

Zákonnou ochranu získalo toto území v roce 2007.

Pramen: vysvětlující tabule u rezervace
zpět
 
 středa, 26. ledna 2022
 Svátek slaví Zora
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena