česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Budětice - přírodní park Buděticko


Základní data


Přírodní park byl vyhlášen v roce 1994 bývalým Okresním úřadem Klatovy. Park se rozkládá na rozloze 4 400 ha v Bavorovské vrchovině Šumavského podhůří v okrsku Budětická vrchovina.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Budětice
poloha: 49°16'57.2 N, 13°35'1.46 E   0 m n.m.
adresa: Budětice, 342 01  Sušice
Přírodní park Buděticko
Přírodní park Budětickozpět

Detail

Přírodní park Buděticko<br>
Přírodní park Buděticko

Území parku zahrnuje dvě geomorfologicky odlišná území. Menší jihovýchodní část zasahuje do tzv. Pošumavského krasu. Z rulového a pararulového podloží zde izolovaně vystupují čočkovitá ložiska vápence.

Nejcennějšími lokalitami přírodního parku jsou vápencové vrchy Čepičná (671 m n.m.) a Chanovec (555 m n.m.), které jsou oba zahrnuty do přírodní rezervace Čepičná. Spolu s ostatními vrchy Buděticka vytvářejí charakteristický ráz zdejší krajiny. Z vápencových lomů jsou popsány četné nerosty, např. flogopit, diopsit, klinozoisit.

V lesních porostech se uchovaly zbytky původních acidofilních doubrav, květnatých bučin a borů. Vápencové podloží hostí teplomilná společenstva rostlin a živočichů. Z významných rostlinných druhů zde nalezneme např. kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), ze zástupců teplomilné entomofauny lze uvést například saranči modrokřídlou (Oedipoda caerulescens) a drabčíka (Emus hirtus).

V severní a severozápadní části parku vystupují na povrch ruly a křemenné diority, na vrcholu Džbán se vyskytují polohy erlanů.

V nejzápadnější části je krajina bez souvislých lesních porostů, tvář krajiny zde vytvářejí prvky mimolesní zeleně a rovněž několik rybníků, z nichž Velká a Malá Strana jsou součástí přírodní rezervace Zbynické rybníky. Jedná se o významné hnízdiště vodního ptactva, které je také tahovou zastávkou vzácných druhů bahňáků a refugium celé řady obojživelníků. Z bezobratlých zde najdeme škebli rybničnou (Anodonta cygnea).

V řece Otavě, která tvoří část hranice parku, žije vydra říční (Lutra lutra).

Na území parku se zachovala celá řada historických památek, například zřícenina hradu Rabí, zřícenina hradu Budětice na vrchu Džbán (Čbán), zbytky slovanského hradiště u Zbynic, raně gotický kostel sv. Vavřince ve Zdouni, roztroušené památky lidové architektury a zajímavé drobné stavby.

Pramen: Informační tabule Plzeňského kraje v Buděticích

zpět

Fotogalerie


Budětice - přírodní park Buděticko

Budětice - přírodní park Buděticko


Budětice - přírodní park Buděticko

Budětice - přírodní park Budětickozpět
 
 čtvrtek, 27. ledna 2022
 Svátek slaví Ingrid
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena