česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Velké Hydčice - přírodní rezervace Prácheň


Základní data


Zbytek přirozených převážně listnatých porostů teplomilného charakteru na strmém svahu pod zříceninou někdejšího župního hradu. Nachází se zde řada chráněných a ohrožených rostlin, např. lilie zlatohlávek.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Velké Hydčice
poloha: 49°18'54.4 N, 13°40'51.7 E   0 m n.m.
adresa: Velké Hydčice - Prácheň, 341 01  Horažďovice
Přírodní rezervace Prácheň
Přírodní rezervace Prácheňzpět

Detail

Přírodní rezervace Prácheň<br>
Přírodní rezervace Prácheň

Chráněné území o výměře 28,45 ha zaujímá západní až severozápadní svah vrchu Prácheň (512,4 m n.m.) Zbytek přirozených převážně listnatých porostů teplomilného charakteru se nachází na strmém svahu pod zříceninou někdejšího župního hradu. Podkladem chráněného území jsou krystalické horniny moldanubika. Byly zde zjištěny ruly, aplity, lamprofyry a granodiority, místy krystalické vápence. Převážnou část území pokrývá mezotrofní hnědozem, v místech s podkladem vápence pak vápeníté hnědozemě. Najdeme zde řadu chráněných a ohrožených rostlin.    

Lesnaté návrší se vzácnou květenou se rozkládá kolem zříceniny hradu Prácheň. Po opuštění hradu ve 2. polovině 16. století se dnes nejcennější část rezervace - porosty na strmých skalnatých svazích nad řekou, vyvíjela prakticky bez lidských zásahů. Přirozené porosty převážně teplomilného charakteru s typickou květenou charakteristickou pro podhůří Šumavy. Jsou zde zachovány přes 100 let staré smíšené porosty, které tvoří lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá ( Tilia platyphyllos) a javor mleč (Acer platanoides), dubohabřina s převahou dubu letního (Quercus robur), dubu zimního (Quercus petraea), habru obecného (Capjunus betulus) a borový les na minerálním podkladu.   

Velké zastoupení zde mají rovněž nepůvodní kulturní smrčiny, které na těchto stanovištích trpí nedostatkem vláhy a žírem kůrovce. Ve spolupráci s vlastníkem rezervace obcí Velké Hydčice se daří tyto kulturní smrčiny postupně přeměňovat na lesy s původní dřevinnou skladbou.

Bylo zde nalezeno více než 300 druhů vyšších rostlin, z nichž řada je chráněna. V bylinném podrostu najdeme typické druhy hájové květeny jako například sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), dymnivka dutá (Corydalis cava), bažanka vytrvalá (Mercurialis perrenis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), prvosenka jarní (Primula veris),  lilie zlatohlavá (lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík širokolistý (Epipactis helleborine) a další.

V území bylo zjištěno 135 druhů živočichů, z chráněných například čmelák zemní (Bombus terrestris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), lejsek šedý (Muscicapa striata), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ťuhýk obecný (Lanius collurio) či veverka obecná (Sciurus vulgaris). Je zde také doložen výskyt teplomilných druhů měkkýšů.    

Do území je veřejnosti povolen vstup jen po značené turistické značce.

Zákonnou ochranu získalo toto území již v roce 1953, novelizováno v roce 1988.


Pramen: Publikace Chráněná území Klatovska a vysvětlující tabule v rezervaci

zpět

Fotogalerie


zpět
 
 čtvrtek, 27. ledna 2022
 Svátek slaví Ingrid
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena