česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Pocinovice - Orlovice - Jezvinec


Základní data


Chráněné území se nachází v katastrálním území Orlovice, v nadmořské výšce 660 - 736 m, jeho výměra činí 11 ha.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Domažlice
obec: Pocinovice
poloha: 49°19'18.3 N, 13°4'11.06 E   736 m n.m.
adresa: Pocinovice - Orlovice, 345 09  Pocinovice
Jezvinec
Jezvineczpět

Detail

Jezvinec<br>
Jezvinec

Zaujímá vrcholovou část a jižní svah kopce Jezvinec v komplexu Jezvinského lesa. Předmětem ochrany je starý listnatý suťový les s bohatým podrostem měsíčnice vytrvalé a dalších hájových druhů rostlin.

Přírpdní rezervace leží na výrazném kuželovitém suku s příkrými svahy, horninový podklad tvoří amfibolity, zčásti olivinicko - pyroxenické gabro.

Flóra přírodní rezervace je značně pestrá, zejména tam, kde jsou mělčí půdy, v nichž dochází k silnějšímu vyplavování částic z podloží. Dominují suťové lesy (asociace Lunario - Aceretum a Mercuriali - Fraxinetum), kde rostou česnek medvědí (Allium ursinum), dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), ohrožená měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), áron plamatý (Arum maculatum), hrachor jarní (Lathyrus vernus) a hlístník hnízdák (Neottia nidus - avis).

Na pozvolných svazích su´tové porosty přecházejí v květnaté kostřevové bučiny (asociace Festuco altissimae - Fagetum) s kostřavou lesní (Festuca altissima), zimolezem pýřitým (Lonicera xylosteum) a samorostlíkem klasnatým (Actaea spicata).

V území bylo zatím zjištěno 287 druhů živočichů, z toho 218 druhů bezobratlých a 69 druhů obratlovců. Mezi ohrožené bezobratlé patří početní mravenci (Formica rufa, Formica fusca, Myrmica rubra, Tetramorium caespitum, Camponotus ligniperda, Lasius fuliginosus, Lasius niger) a čmeláci (Bombus agronum, Bombus hortulorum, Bombus lucorum).

Zvláště chráněným bylo toto území vyhlášeno již v roce 1955, poslední úpravu a přehlášení provedl Okresní úřad Domažlice v roce 2000.

Pramen: vysvětlující tabule u rezervace - Plzeňský kraj
zpět

FotogalerieJezvinec

Jezvinec


Jezvinec

Jezvineczpět
 
 čtvrtek, 27. ledna 2022
 Svátek slaví Ingrid
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena