česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Hejná - přírodní rezervace Pučanka


Základní data


Leží na stejnojmenném vápencovém vrchu jihozápadně od obce Hejná na výměře 24,7 ha a zaujímá především zalesněný hřbet vrchu PUČANKA a jeho strmé svahy. Zalesněný hřbet pokrývají zbytky vápnomilné bučiny s převahou buku a výskytem teplomilné a hájové květeny. zdroj: Chráněná území Klatovska

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Hejná
poloha: 49°17'12.8 N, 13°40'13.1 E   0 m n.m.
adresa: Hejná - Pučanka, 341 01  Horažďovicezpět

Detail

Chráněné územé se nachází na severním svahu vrchu Kozník jatastrálním území obce Hejná. Nadmořská výška se pohybuje od 486 do 613 metry nad mořem.

Podkladem jsou krystalické vápence, které zde dosahují mocnosti přes 300 m, s ojedinělými výskyty aplitů a pararul. Pučanka je součástí prácheňské pahorkatiny, tvořící pravobřežní část vápencových vrchů při řece Otavě.

Přítomnost krystalických vápenců v podloží umožnila rozvoj teplomilné bazofilní květeny, která je hlavním předmětem ochrany tohoto území. Mezi nejcennější společenstva patří komplex dochovaných vápnomilných bučin tvořících jádro rezervace.

Chráněným bylo toto území vyhlášeno již v roce 1948 a novelizováno v roce 1988.

V bylinném patře roste sasanka lesní (Anemone sylvestris), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), okrotice bílá (Cephalanthera damsonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Na úzkém, vápencovém hřbítku v jižní části rezervace se vyskytuje například bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa) a další. Na zbytcích květnatých louček a v lesních lemech dosud přežívají populace ohrožených druhů hořcovitých - hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) a hořeček nahořklý (Gentianella amarella).

Fauna chráněného území je zastoupena běžnými druhy živočichů, na jejím složení se projevují vlivy okolních biotopů.

Pramen: Vysvětlující tabule Plzeňského kraje u rezervace.

zpět

Fotogalerie


Vrch Kozník

Vrch Kozníkzpět
 
 středa, 26. ledna 2022
 Svátek slaví Zora
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena