česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Chudenice - Slatina - přírodní rezervace Bělýšov


Základní data


Přírodní rezervace se rozkládá na vrcholu a jihovýchodním svahu kopce Bělýšov poblíž obce Slatina na Chudenicku.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Chudenice
poloha: 49°27'20.1 N, 13°12'31.0 E   0 m n.m.
adresa: Chudenice - Slatina, 339 01  Klatovy
Z Bělýšova
Z Bělýšovazpět

Detail

Z Bělýšova<br>
Z Bělýšova

Přírodní rezervace se rozkládá kolem vrcholu a na jižním a jihovýchodním svahu vrchu Bělýšov (651 m) asi 1 km severovýchodně od obce Slatina.

Rezervace byla zřízena k ochraně smíšených převážně listnatých porostů s bohatou hájovou květenou. Jedná se o jeden ze zbytků přirozených lesních porostů Branžovského hvozdu s výskytem dubu zimního, javoru klenu, buku lesního, jasanu ztepilého, habru obecného a teplomilných druhů rostlin v podrostu. Z chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů se v této mozaice doubrav, dubohabřin a suťových lesů vyskytuje bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), otakárek fenyklový (Papilio machaon), krajník pižmový (Calosoma sycophanta) a kovařík (Hypoganus inunctus). Vzhledem k vyššímu zastoupení odumřelé dřevní hmoty se často vyskytují dřevokazné houby. Nejvýznamnějším zástupcem je ohňovec statný (Phellinus robustus) rostoucí na dubech.

Cílem ochrany je přiblížení dřevinné skldby stanovištním podmínkám při současném ponechání trouchnivějících a odumřelých listnatých dřevin. V současné době je přírodní rezervace a část okoního lesního komplexu vrchu Bělýšov navržena mezi evropsky významné lokality.

Pramen: Pivoňková L. Sýkora R., Zvláště chráněná území Plzeňského kraje, vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, 2009.  

Vlastní rezervace je 11,4 ha veliká. Na příkrých svazích se místy vytvářejí malá kamenná moře a kamenné proudy. Typickým porostem jižního svahu je duhohabřina. V podrostu můžeme najít jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) nebo motýla otakárka fenyklového (Papilio machaon).


Pramen: Chráněná území Klatovska, Naturis o.s. 20055

zpět

Fotogalerie

Bělýšov

Bělýšov


Řičej - Bělýšov

Řičej - Bělýšov


Bělýšov

Bělýšovzpět

Příběhy


O pytlácích na Bělýšově

V rozsáhlých bělýšovských lesích (7) bylo prý zvěře vždy dostatek, a tak zde nebyla nouze ani o pytláky. Ti sem prý přicházeli až z velmi vzdálených vesnic a byli dobře organizováni. Znali se a při pytlačení si pomáhali. Lesníky, hajné a jejich pomocníky přímo nenáviděli. Zle se vedlo každému hajnému, který se odhodlal je pronásledovat. Hajní se jich báli, protože věděli, že žádný pytlák není sám a že někde v houštině se schovává celá banda.

V bělýšovském lese se však našel lesník, který se pytláků nebál. Znal jejich spády, pronásledoval je a často po nich i střelil. Když jednoho večera odešel ze svého bytu zase jako obvykle do lesa na obhlídku, byl pojednou obstoupen neznámými muži, kteří mu vzali pušku i náboje, svlékli ho a zavedli k velikému mraveništi. Tu mu nejstarší z pytláků vyjmenoval všechny jeho protipytlácké činy a stanovil rozsudek. Přivázali ho za nohy ke dvěma stromům hlavou dolů tak, že hlava vězela přímo v mraveništi. Tu visel ubohý lesník celou noc. Před svítáním zaslechla lesníkovo manželka mírné zaťukání na okno. Rychle vstala z postele, ale když se přiblížila k oknu, nebyl tu už nikdo. Pod oknem na zemi však leželo malé bílé psaníčko, které když přečetla, hrůzou jí vypadlo z ruky. Neznámí pytláci jí oznamovali vykonání pomsty a místo, kde visel nešťastný lesník. Když lesníka našli, byl již polomrtvý, s očima od mravenců vyštípanýma a jen těžce, úryvkovitě a nerad vyprávěl o tom, co a jak se mu v lese přihodilo. Byl potom pensionován, ale brzo nato zemřel.

Podobná, ale ne tak tragická příhoda se stala jednomu hajnému z Bělýšova. Ten na hřebeni Řičeje v bělýšovském lese zastihl skupinu pytláků, kladoucích oka. Bylo jich osm (8). Nežli se z překvapení vzpamatoval, pytláci ho obstoupili a zneškodnili. Ustrašený hajný musel jim slíbit, že je už nikdy nebude pronásledovat, že jména jejich neprozradí a že slib splní; za to musel s nimi vykouřit „dýmku míru“ tím způsobem, že musel všem dát tabák do jejich dýmek ze svého plného pytlíku. Že to hajný velmi ochotně učinil, je vidět na plechovém obrázku visícím na stromě, kde se dosud říká „U osmi pytláků“. Byla to celkem veselá pytlácká příhoda, která tu je na často obnovovaném obrázku znázorněna pro pytláckou památku na Chudenicku.

Pověsti o pytlácích zaznamenal ve své knize Obrázky ze starých Chudenic, Praha 1948, vlastivědný pracovník Adolf Roubal.

7. Bělýšov - je rozlehlý les mezi Dolany a Chudenicemi. Rozkládá se na táhlém vrchu Řičej, jehož nejvyšší vrchol leží v nadmořské výšce 697 m. Pod vrcholem se nachází přírodní rezervace Bělýšov.
8. Josef Biskup ve své knize Z Šera minulosti II, Bezděkov u Klatov 1937, píše, že pytláků bylo jen sedm.


Pramen: Pověsti z míst tajemných i kouzelných Pošumaví, vydala Místní akční skupina Pošumaví ve spolupráci s MAS sv. Jana z Nepomuku a Občanským sdružením Aktivios jako součást třísvazkové publikace Pověsti z míst tajemných i kouzelných v rámci projektu spolupráce "Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných a kouzelných", podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1.

zpět
 
 středa, 26. ledna 2022
 Svátek slaví Zora
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena