česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Žichovice - zámek


Základní data


Žichovický zámek je nejvýznamnějším historickým objektem v obci. Původně stávala v Žichovicích pouze tvrz, postavená v 2. polovině 16. století Janem Kavkou Říčanským z Říčan nebo jeho synem Janem.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Žichovice
poloha: 49°15'59.9 N, 13°37'30.0 E   450 m n.m.
adresa: Žichovice, 342 01  Žichovice
Zámek v Žichovicích
Zámek v Žichovicíchzpět

Detail

Zámek v Žichovicích<br>
Zámek v Žichovicích

Zámek v Žichovicích vznikl na počátku 17. století na místě starší gotické tvrze.První písemná zmínka o žichovické tvrzi pochází z roku 1603. Tehdy kupuje Jindřich Libštejnský z Kolovrat od Jana Říčanského za sumu 25 000 kop míšeňských tvrz Žichovice s dvorem poplužným a poplužím, pivovarem, pilkou, sladovnou, hvozdem, mlýnem při té tvrzi náchlebním, ves celou s mýtem a dále okolní vsi Čepice, Domoraz, Nezamyslice a Kejnice.

Na místě původní tvrzi nechal v I. polovině 17. století Jindřich Libštejnský vystavět reprezentativní zámek. Jednalo se o dvoukřídlou budovu ve stylu zaalpské renesance, kterou dekorovala sgrafitová omítka a výrazné štíty s ozdobnými výklenky, karyatidami a kartušemi. Zámecké budovy v sobě skrývaly soukromé komnaty majitele, stejně jako reprezentační prostory, z nichž vynikal Bílý sál s bohatou štukovou výzdobou.

Nechyběla ani kaple (svatého Františka), v níž se kromě barokního oltáře nacházely gotické deskové obrazy.

Jen shodou šťastných náhod se zachoval zámek prakticky v té podobě, jakou mu dal jeho stavitel Jindřich Libštejnský z Kolovrat.

V průběhu staletí vystřídalo zdejší panství řadu majitelů, z nichž vynikali Švihovští z Rýzmberka. Na počátku 18. století zakoupil Žichovice spolu s panstvími Rabí a Žihobce pasovský kníže, biskup Jan Filip kardinál z Lamberka. Lamberkové zpočátku nevěnovali svému panství v jihozápadních Čechách velkou pozornost.

Změna nastala na počátku 19. století, kdy do Čech přesídlil se svou rodinou kníže Evžen Karel z Lamberka (1764 - 1831), bývalý voják a milovník umění. Neobvyklým způsobem se do dějin rodu i žichovického panství zapsal kníže Gustav Jáchym z Lamberka (1812 - 1862), jehož soukromý život měl jak pro nejbližší, tak pro celý rod Lamberků dalekosáhlé důsledky. Dlouholetou milenkou knížete byla dcera šafáře Kateřina Hrádková a z jejich vztahu vzešlo devět dětí. Roku 1855 Gustav Jáchym Lamberk vztah legalizoval a o rok později se mu narodil jediný manželský syn. Po smrti Gustava Jáchyma užíval knížecí titul spojený s držbou fideikomisu jeho nejstarší syn. V důsledku stížnosti mladších linií ve věci porušení zásad fideikomisního nástupnictví zrušil soud knížecí titul pro celý rod Lamberků a po táhlých sporech přiřkl žichovické panství uherské linii rodu. Po jejím vymření v mužské linii v roce 1929 připadl velkostatek Žichovice rakouské rodové větvi.

V průběhu 19. a v první polovině 20. století využívala knížata a později hrabata v Lamberka zámek k obytným účelům jen minimálně, byť měla v prvním patře své apartmány. Většinu zámeckých prostor dostala k užívání správa žichovického velkostatku - nacházely se v nich jak kanceláře úředníků a zaměstnanců, tak i jejich byty. V těsném sousedství zámku fungoval hospodářský dvůr a pivovar s lihovarem (ve čtyřicátých letech minulého století přestavěné na mlékárnu).

Situace ze změnila na konci druhé světové války, kdy byl majetek hrabat z Lamberka v Československu zestátněn na základě dekretu prezidenta republiky číslo 12 z 21. června 1945. Od konce čtyřicátých let sloužil zámek jako bytový dům vlastněný obcí Žichovice.

Barokní sluneční hodiny se nacházejí na jižní straně severního křídla zámku. Doba vzniku se datuje přibližně na rok 1888. Umístěny jsou ve výšce 5 metrů na zemí, velikost 2 x 2,2 m. Je k nim volný přístup z cesty kolem zámku

Pramen: Vysvětlující tabule u zámku. 


zpět

Fotogalerie
Žichovice zámek

Žichovice zámek


Žichovice zámek

Žichovice zámek
zpět
 
 pátek, 12. července 2024
 Svátek slaví Bořek
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena