česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Břežany - kaple sv. Anny


Základní data


Kaple sv. Anny u Břežan.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Břežany
poloha: 49°20'45.5 N, 13°37'30.9 E   0 m n.m.
adresa: Břežany, 341 01  Horažďovice
Kaple sv. Anny
Kaple sv. Annyzpět

Detail

Kaple sv. Anny<br>
Kaple sv. Anny

Kaple je postavena v lesíku nad obcí u studánky s léčivým pramenem. Kaple byla postavena v roce 1760 pod patronací horažďovického panství. Kaple je významnou památkou barokního původu i význačným krajinotvorným prvkem. 

Oltář pochází z první poloviny 18. století a je na něm vyobrazena sv. Anna od J. Konráda z roku 1760. Oltář byl obnoven v letech 1791 a 1893.

Pramen: Smolík Luboš, Kaple a kapličky Horažďovicka, vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, 2010
zpět

Fotogalerie


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny


Kaple sv. Anny

Kaple sv. Annyzpět

Příběhy


Léčivý pramen

Jeden sedlák zde kdysi svoji ženu Annu často bil. Její utrpení bylo tak veliké, že si oči vyplakala a tím si zrak zkazila. Lidí se spíše stranila a nejraději měla studánku v lesíku nad vsí, kam často po práci chodila. Zdejší vodu často pila a i si s ní omývala obličej. Jednou se odtud vrátila zpět do vsi s křikem, že opět dobře vidí. K prameni se pak vypravili další lidé a nemocní zjistili, že jim voda pomáhá. Postavili tedy u pramene malou dřevěnou kapličku a postupně sem začala chodit celá procesí, zejména o svátku sv. Anny.

O mnoho let později v okolí Břežan lovil neznámý šlechtic, který zde narazil na stopu velkého divočáka. Když ho dohnal a chtěl zabít, jeho zbraně selhaly a šlechtic musel před rozzuřeným zvířetem prchat. Nakonec byl rád, že našel útočiště v dřevěné kapličce, kde ho prý divočák „obléhal“ několik dní. Díky dostatku vody ze studánky v kapličce lovec přežil a jako dík za svoji záchranu zde nechal postavit kapli zasvěcenou sv. Anně. (50) 

Pověst o břežanské studánce a kapli se traduje v obci. 

50. Barokní kapli sv. Anny se studánkou u Břežan najdeme na zalesněném návrší východně od obce. Památná lípa srdčitá, která zde roste, je stará více než 200 let a byla zřejmě vysazena současně se stavbou kaple v roce 1760. Na stropě je vymalován erb Václava Vojtěcha ze Šternberka. Možná to byl právě on, kdo se schoval v původní kapli před divočákem.

Pramen: Pověsti z míst tajemných i kouzelných Pošumaví, vydala Místní akční skupina Pošumaví ve spolupráci s MAS sv. Jana z Nepomuku a Občanským sdružením Aktivios jako součást třísvazkové publikace Pověsti z míst tajemných i kouzelných v rámci projektu spolupráce "Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných a kouzelných", podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1.

O svaté Anně u Břežan

V Břežanech měli spory matka jménem Anna Petrásovská a její manžel, který se na ni stále hněval a nenáviděl ji tak, že ji o ohniště hlavou otloukal a schytávala stále bití metlou. Jednou před takovým trápením celá rozcuchaná běžela pryč, na trní nehleděla a slzy až do oslepnutí prolévala. Jako rozumu zbavená doběhla do lesa u řečené vsi. Zde pod dohledem a vedením anděla zabořila ruce do země, hlínou se chvatně omývala, do níž náhle voda proudila. Tak dlouho své oči ošetřovala, dokud zase neviděla. I přestala a ruce své sepjala k vroucí modlitbě. U toho zázračného pramene pak byla kaplička postavena a svaté Anně zasvěcena.

Svědectví rytíře

Na panství horažďovickém se nachází vesnice Břežany od města vzdálená na půl míle. Při této vsi byl na poli pramen při kopci s nově vyzděnou kapličkou, kde se mnoho nepochybných zázraků stalo, některé však nebyly zaznamenány. Jen tento při dobré paměti pana Adama Perngla, který dodává své vyprávění ke svědectvím dvou urozených pánů. Pan Adam Perngl, český rytíř a měšťan plánický, citoval žalm 113, který Izraelité v egyptském otroctví zpívávali. Vždyť Hospodin nuzného pozvedá z prachu a z kalu vytahuje nebožáka. Tak také ti dva slepí přišli a prosili na kolenou při vodě léčivé Boha o odpuštění svých vin. Potom si tou vodou oči omývali. A hle, jeden i druhý s nadšením se svěřovali okolo stojícím, že jim bylo navráceno světlo Boží. A pak o tom sepsali dobrozdání a s díky slibovali učinit mnohé skutky, až se vrátí domů.

Zachráněný lovec

Když nad pramenem u Břežan stála již malá dřevěná kaplička, lovil prý v okolí jeden urozený muž. Ten při tom narazil na stopu velikého divočáka a zvíře nakonec dohnal. V lítém souboji však všechny zbraně byly nanic, a tak se musel lovec uchýlit do dřevěného přístřešku. Tam, obléhán rozzuřeným zvířetem přečkal jistou dobu, dokud se divočák neztratil. Jako dík pak nechal místo dřevěné zděnou kapli postavit.

O zázračné vodě

V Břežanech žil kdysi jeden slepec. Jednou šel blízkým lesíkem v doprovodu děcka. Usedli zde do stínu a po chvíli cítil muž pod sebou něco studeného. Když zjistil, že sedí ve vodě, ihned vstal a mokrýma rukama si promnul oči. V tom okamžiku před sebou uviděl svatou Annu a poznal, že se stal zázrak. Šťastně bežel dolů na pole, kde zrovna oral mladý Doubek a vše mu vyprávěl. Z vděčnosti tam břežanští postavili kostelíček svaté Anně věnovaný.

Zázraky

Beze všech pochyb děje se zde množství zázraků a mnohé z nich dávno již upadly v zapomnění. Sem se váže i jedno vyprávění, jak jeden muž nahý vstoupil do pramene a v něm se omýval, až se ve vodě rozplynul (není však jisté, zda to nebyl kající hříšník vzatý na nebesa). Jindy starší znetvořená selka z Břežan znova a znova vodu vzývala a užívala, až se šťastně uzdravena domů navrátila.

Pramen: všechny pověsti - Ondřej Fibich, Prácheňský poklad, sbírka pověstí b. v.


zpět
 
 středa, 29. května 2024
 Svátek slaví Maxmilián
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena