česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  

Kolinec - zámecký park


Základní data


Kolinecký zámecký park byl založen v první polovině 19. století.

kraj: Plzeňský kraj
okres: Klatovy
obec: Kolinec
poloha: 49°17'58.8 N, 13°26'31.1 E   0 m n.m.
adresa: Kolinec, 341 42  Kolinec
Park v Kolinci
Park v Kolincizpět

Detail

Park v Kolinci<br>
Park v Kolinci

První parky vznikaly při zámcích v 16. století rozšířením ohrazené zahrady. od druhé poloviny 17. století byly zakládány větší francouzské parky s pravidelným půdorysem a různými ornamenty. Na přelomu 17. a 18. století přišel do módy tzv. anglický park, který je charakterizován umělou přirozeností a druhovou pestrostí rostlin. V období romantismu byly parky doplňovány např. umělými ruinami či čínskými pavilónky.  

V roce 1815 získal zdejší panství hrabě Karel Pötting. Za něho bylo staré panské sídlo přeměněno na empírový zámek a také položil základ parku. Podobu parku zachycuje mapa stabilního katastru z roku 1837. V roce 1838 koupil panství se zámkem hrabě Ludvík Taaffe, který Kolinec připojil k sousednímu nalžovskému panství. Taaffe park rozšířil a upravil v duchu romantismu.

Území parku bylo obehnáno vysokou zdí a to včetně prostoru před průčelím zámku, kde byla zelinářská zahrada. Vstup byl řešen brankou při zámku, jejíž kamenné sloupy se dochovaly dodnes. Park byl rozdělen na dvě části kolem Kalného potoka, který měl kdysi i uměle vytvořená (dnes zasypaná) ramena. V záhybu potoka byl ostrůvek s dřevěným odpočívadlem. Se zámeckou budovou a parkem sousedily z jedné strany hospodářské budovy - zejména lihovar a pivovar - pod zahradou, která na tyto objekty navazuje, se zachovaly rozsáhlé pivovarské sklepy. Součástí parku byla také obora pro daňky (dnes hříště). Druhá část parku byla založena ve svahu, kde se zachovala část někdejší cestní sítě a torzo původní výsadby dřevin. Zhruba uprostřed této části byl ve svahu udělán umělý násep zpevněný kameny, na kterém stál dřevěný altán. Dnes je na něm lavička. Lavičky byly vytvořeny z březového dřeva.

V rohu parku, směrem k židovskému hřbitovu, se vypíná mohutné skalisko. To bylo zřejmě vždy odlesněno, aby dominovalo parku a umocňovalo dojem romantické scenérie. Pod ním se nachází dvě studánky. Park přirozeně navazoval na les, takže prosty měly v jeho horní části lesní charakter.

Vzhled parku počal upadat po roce 1920, kdy zámek dr. Jindřich Taaffe prodal obci. Ta pak do jeho budovy umístila měšťanskou školu. Zámek byl postupně upravován pro potřeby školy a stejně tak zámecký park doznal řady změn - zejména jeho spodní část, kde vzniklo sportoviště TJ Sokol. Ohradní zeď nebyla udržována a postupně se rozpadla či byla odstraněna, za druhé světové války byly rozebrány a spáleny dřevěné altány a lávky, mnoho stromů bylo pokáceno.V další části parku hasiči postavili taneční parket s kioskem, přístřeškem pro kapelu a kuželníkem.

Městys Kolinec v roce 2011 uspěl v rámci 6. výzvy Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o. se svým projektem s názvem "Stálá expozice k dějinám Kolince a okolí a naučná stezka v parku", který byl vybrán k podpoře z Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2. Zároveň městys připravil projekt na revitalizaci parku, který byl podpořen ze Státního fondu životního prostředí - z Operačního programu Životní prostředí. 

Pramen: Vysvětlující tabule v parku, autor Martin Kříž 
zpět

Fotogalerie

zpět

Příběhy


Pověst o studánce Filipince

Kterýsi správce kolineckého velkostatku měl dcerušku Filipu. Nebyla však valně zdráva a chodívala smutně. Jednou ji potká usměvavá stařenka, pozoruje ji a pak se zeptá: "Proč jsi děvečko tak zarmoucená? Filipka zvedne své modré oči k staré ženě. Vidí v jejím obličeji dobrotu a proto jí svěří: "Babičko, ráda bych také běhala, zpívala jako jiná děvčata, ale nejsem zdráva. Říkají, že mám oubytě. Cítím sama, že mně něco schází." Stařenka řekla: "Poradím ti dobře, milá Filipko. Víš, že máte v panské zahradě ve strání v keřích studánku? Voda v ní je léčivá. Pij ji každý den a také se v ní koupej. Uvidíš, že budeš zdráva." Děvčátko zavolalo: "Děkuji vám babičko, ráda poslechnu vaši radu. Kéž by nebeský Bůh dal, abych byla zdráva! Nikdy bych vám to nezapomněla!" pak se srdečně se stařenkou rozloučila a běžela domů, kde vše řekla. Správce dal studánku vyčistiti, pěkně sklenouti. Filipka vodu ze studánky pila a pilně se v ní koupala. Brzy rozkvetly růže na jejím kdysi bledém líčku a ztracené zdraví se navrátilo. Od těch dob říkají studánce Filipinka. O studánku bylo pečlivě postaráno. Mnoho lidí z ní pak vodu pilo. když přijela šlechta do zámku, jiná voda nepřišla na stůl neý z Filipinky. MUDr.Lažanský si pro ni prý posílal třikrát denně.

Pramen: vysvětlující tabule u studánky na naučné stezce v parku, zaznamenal Miroslav Hrdlička


zpět
 
 úterý, 28. května 2024
 Svátek slaví Vilém
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena